Jak šel čas aneb Rekonstrukce rekonstrukce 

Uvedené události jsou skutečné a doložitelné zápisy ze schůzí, dokumenty nebo korespondencí.

Uvedené události jsou skutečné a doložitelné zápisy ze schůzí, dokumenty nebo korespondencí.