20160711 Rozhodnutí župy

ve věci odvolání vylučovaných členů, rušení funkčního oddílu, stížnosti na jednání výboru TJ

Vložte svůj text...