20160104 Schůze výboru TJ - Vyjádření vedoucího TO