20160427 Výbor Sokola Strančice

Rozhoduntí o vyloučení členů tenisového oddílu

Nový výbor TJ Sokola Strančice na základě zmanipulovaného usnesení Valné hromady znovu projednal vyloučení členů tenisového oddílu. V rozporu se stanovami ČOS na tuto vyloučovací schůzi nebyli vylučovaní pozvání. Výbor Sokola Strančice nevzal v úvahu ani v jednom bodě komentář vylučovacích členů vypracovaný vylučovanými k závěrům kontrolní komise Sokla Strančice, ve kterém jsou všechny důvody KK k vyloučení vyvráceny. Výbor Jednoty nevzal v potaz an petici občanů. Vyloučeni jsou tímto výborem 3 členové bývalého výboru tenisového oddílu, 4. člen vyloučen jednohlasně není, ten ale z důvodu výsledku Valné hromady a nového složení výboru TJ Sokola Strančice vystoupil dopisem ze 4.4.2016 ze Sokola (dopis - dokument). Pátý člen výboru tenisového oddílu J. Šindelář, který byl hlavním iniciátorem rychlého spuštění rekonstrukce jakožto hlavního důvodu vylučování, vylučován není. Naopak sám vylučuje z pozice jednatele výboru TJ Sokola Strančice za tuto akci své bývalé kolegy a kamarády. Další důvod vylučování byla neochota bývalého výboru oddílu k převodu peněz našetřených výhradně členy oddílu na účet TJ Sokola Strančice. Tento postup výboru oddíl byl naproso v souladu s vnitorspolovou směrnicí č.4/2014 o samostatném hospodaření oddílů (viz právní stanovisko- dokument). Poznámka ke konci vylučovacího rozhodnutí o nepředání sponzorského daru získaného bývalým výborem oddílu od firmy Kasia vera s.r.o. ve výši 80.000 Kč záměrně postrádá důvody, které firmu Kasia vera vedly ke stažení své nabídky. Tímto důvodem bylo právě jednání výboru sokla Strančice (nazpět vzetí nabídky daru - dokument)

Vložte svůj text...