20161030 Reakce rodičů

na odpověď starostky k jejich stížnosti aneb

CO SE DĚJE NA TENISE ?

Zde je odkaz na původní Stížnost rodičů tenisových dětí a na výborem zveřejněnou Odpověď starostky Jednoty MUDr. Štolbové. Ve své odpovědi nevyšla starostka vstříc ani jednomu požadavku rodičů a naopak uvedla jen  zkreslené až lživé informace pravděpodobně za účelem zveřejnění. Tato odpověď vyvolala niže uvedenou reakci, na kterou již starostka Jednoty neodpověděla a na vývěsce Jednoty ani webu ji neuveřejnila.

Vložte svůj text...