20141014 Odpověď starostky na Stížnost rodičů

Tato od odpověď starostky TJ a stížnost rodičů prezentovaná na webu TJ jako "dopis sestry Fischerové" jsou z kauzy vylučování a rušení oddílu zatím jediné dokumenty, které výbor Jednoty zveřenil. Proč je odpověď starostky taková jaká je, posuďte sami.

Vložte svůj text...