20170202 Zápis z KK ČOS

Níže uvedný zápis prezentuje starostka jednoty tak, že výbor jednoty potupoval v souladu se stanovami ČOS a župa nikoliv. Pro představu o znění konkrétních článků Stanov zde jsou odkazy (čl. 4.10 Stanov, čl. 5.1.6 Stanov). Nejsou dlouhé a o souladu jednání výboru jednoty se Stanovami si může každý udělat představu sám. Dokument o novém projednání vyloučení nebyl doručen na opakované žádosti ani po půl roce.