20160324 Petice občanů

Tato narychlo spuštěná petice proti vyloučení členů tenisového oddílu byla předána výboru Jednoty před zahájením vylučovací schůze. Výbor Jednoty na tento dokument žádným způsobem nereagoval.