20161012 Nové vyloučení

  • Níže uvedený dokument - respektive fragment dokumentu neposkytl vylučovaným výbor TJ. Vylučovaní jej získali přes župu od Kontrolní Komise KK ČOS. Té výbor TJ zaslal tento zápis jako podklad pro vydání konečného stanoviska ve věci vylučování. V zápisu ze schůze výboru TJ je zaznamenáno nové projednání vyloučení včetně nového hlasování dle čl. 5.1.6 Stanov (tedy po zrušení původního rozhodnutí župou). Panuje pochybnost, zda takové projednání vůbec proběhlo, nebo zda bylo "vytvořeno" pouze pro účel vydání konečného stanoviska KK ČOS.
  • Na doporučení KK ČOS podali vylučovaní žalobu pro neplatnost takového vyloučení. Ve Stanovisku k této žalobě pak výbor TJ uvedl, že k novému projednání vlastně nedošlo a jednalo se "jen" o jakýsi vnitřní akt výboru TJ a stále platí vyloučení ze dne 27.4.2016. Toto sice bylo župu dne 11.7.2016 zrušeno, nicméně pro formální chyby Rozhodnutí župy nebylo toto zrušení výborem TJ akceptováno....  Mimochodem v zápise se potvrzuje hlasování platnost Rozhodnutí ze dne 25.8.2016, avšak žádné Rozhodnutí ze dne 25.8.2016 neexistuje.