20160323 Komentář k závěkům KK - účetnictví

Komentář vylučovaných k závěrům KK je uveden v textu s šedým odlišením. Byl předám výboru TJ den před vylučovací schůzí k prostudování.

Vložte svůj text...