Zpráva k rekonstrukci 2015-12

Na této zprávě pracoval výbor oddílu od října 2015. Zpráva k rekonstrukci pak byla v polovině 18.12.2015 zveřejněna na původních stránkách oddílu (výborem Jednoty později zrušených). Součástí zprávy je rozpočet a způsob jeho financování, na které byl vedený odkaz při internetovém hlasování o rekonstrukci. Rekonstrukce byla oddílem schválena v poměru 24:1. Na přípravě této verze rekonstrucke se podílely a souhlasily s ní i Milena Špačková (člen současného výboru Jednoty) a J. Fersíková (člen kontrolní komise Jednoty).  Místo chybějící částky 71 000 Kč, která měla být hrazena např. z příspěvků na rok 2017, byl později zajištěn sponzorský dar 80 000 Kč. Rekontrukce s vizí dalšího rozvoje (sezónní hala) měla být dokončena bez dluhů a nejpozději do konce dubna 2016. Udělejte si sami úsudek, zda byla příprava pečlivá a akce dobře připravená včetně finančního zajištění.

Pro dosáhnutí konsensu s nespokojenou skupinou členů kolem J. Šindeláře a L. Krále, která vystoupila v lednu 2016 až po zahájení rekonstrukce, byla původní představa a rozpočet pozměněny a schváleny na schůzi 14.2.2016 (finalní rozpočet a nákres) v poměru 22 pro, 6 se zdrželo. Zde podotýkáme, že dodatečně přidané drenáže nebyly podle doložitelných vyjádření renomovaných dodavatelů potřeba a naopak mohou v budoucnu přinášet povrchu kurtů problémy.