20160323 Komentář k závěrům KK - rekonstrukce

Komentář vylučovaných k závěrům KK je uveden v textu s šedým odlišením. Byl předám výboru TJ den před vylučovací schůzí k prostudování.