20160726 Zápis KK župy

Jednání ke zrušení oddílu, průběhu VH a vylučování členů

Vložte svůj text...