20160331 Volební VH Jednoty

Zájímavé čtení od stránky 9 po vyhlášenípřestávky za účelem připravení usnesení...