20161026 Žádost o volební schůzi oddílu

Zbylá předsedkyně oddílu i přes dodané přílohy (Rozhodnutí župy, stanovisko OS župy, KK ČOS) namítala neexistenci oddílu a tedy i své funkce, přesto převzetí žádosti potvrdila. Dokument byl dán na vědomí také výboru TJ a Župě.